clamav instalacja Ubuntu 18.4

ClamAV to silnik antywirusowy typu open source do wykrywania trojanów, wirusów, złośliwego oprogramowania, programów adware, rootkitów i innych złośliwych zagrożeń.

ClamAV zawiera wielowątkowy demon skanera, narzędzia wiersza poleceń do skanowania plików na żądanie i automatyczne aktualizacje podpisów. Jednym z jego głównych zastosowań jest na serwerach pocztowych jako skaner wirusów pocztowych po stronie serwera.

W tym przewodniku nauczymy się instalować i używać ClamAV na Ubuntu 18.04.

Zainstaluj ClamAV
ClamAV jest dostępny w repozytoriach Ubuntu, dlatego możesz uruchomić poniższe polecenie, aby go zainstalować.

apt-get update
apt-get install clamav clamav-daemon -y

Zaktualizuj bazę danych osobników ClamAV
Po zakończeniu instalacji należy zaktualizować podpisy ClamAV. Zatrzymaj usługę clamav-freshclam i uruchom polecenie freshclam, aby ręcznie zaktualizować bazę sygnatur.

systemctl stop clamav-freshclam
freshclam

Po zakończeniu aktualizacji bazy wirusów uruchom usługę clamav-freshclam, aby zawsze aktualizowała bazę danych sygnatur w tle.

    systemctl start clamav-freshclam

Możesz teraz używać ClamAV do ochrony systemu przed wirusami. ClamAV jest wyposażony w narzędzie wiersza polecenia o nazwie clamscan, które skanuje pliki i katalogi w poszukiwaniu wirusów.

Aby zobaczyć użycie wiersza polecenia clamscan

clamscan --help

Najprostsze użycie to przeskanowanie pliku:

    clamscan plik

Lub całego katalogu z podkatalogami, jeśli zostanie znaleziony zainfekowany plik to zostanie wyświetlony.
Jeśli chcemy automatycznie go usunąć to dodajemy opcję –remove. Jeśli np. tylko przenieść –-move=/home/kwarantanna

clamscan --recursive=yes /katalog

Niektóre opcje poleceń clamscan i ich przykładowe użycie:

-h, –help
Print help information and exit.
# clamscan -h
-V, –version
Print version number and exit.
# clamscan -V
ClamAV 0.100.1/25021/Tue Oct 9 15:52:08 2018
–no-summary
Do not display summary at the end of scanning.
# clamscan –no-sumary /home/
-i, –infected
Only print infected files.
# clamscan -i /home/
-o, –suppress-ok-results
Skip printing OK files
–bell
Sound bell on virus detection.
# clamscan -r –bell -i /home
-d FILE/DIR, –database=FILE/DIR
Load virus database from FILE or load all virus database files from DIR.
# clamscan -d /tmp/newclamdb -r /tmp
-l FILE, –log=FILE
Save scan report to FILE.
-r, –recursive
Scan directories recursively. All the subdirectories in the given directory will be scanned.
# clamscan -r –remove /
-f FILE, –file-list=FILE
Scan files listed line by line in FILE.
–remove[=yes/no(*)]
Remove infected files. Be careful as this removes file completely.
# clamscan -r –remove /home/USER
–move=DIRECTORY
Move infected files into DIRECTORY. Directory must be writable for the user or unprivileged user running clamscan.
# clamscan -r –move=/home/USER/VIRUS /home/
–copy=DIRECTORY
Copy infected files into DIRECTORY. Directory must be writable for the user or unprivileged user running clamscan.
# clamsca
n -r –copy=/home/USER/VIRUS /home/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »