Drawing jest prostą aplikacją do rysowania, podobną do Microsoft Paint, ale skierowaną na pulpit GNOME.

Drawing obsługuje typy plików PNG, JPEG i BMP. Jest wyposażony w obsługę skrótów klawiaturowych oraz następujące narzędzia:

  • Ołówek
  • Prostokąt, Okrąg i owal, Wielokąt, Dowolny kształt, Linia i strzałka, Łuk
  • Wstaw tekst
  • Wybór (prostokąt, dowolny lub według koloru)
  • Narzędzie do wybierania kolorów
  • Farba
  • Kadrowanie, przerzucanie, skalowanie, obracanie, nasycanie

 

Jak zainstalować  Drawing w Ubuntu:

Otwórz terminal z menu aplikacji lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + Alt + T. Po otwarciu wykonaj kolejno następujące kroki:

1. Pierwsze polecenie uruchom, aby zainstalować demona flatpak, jeśli go nie masz:

sudo apt install flatpak

 

2. Dodaj repozytorium flathub za pomocą polecenia:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

 

3. Na koniec zainstaluj Drawing za pomocą polecenia:

flatpak install flathub com.github.maoschanz.drawing

 

Po zainstalowaniu uruchom go z menu aplikacji i ciesz się.

 

Odinstaluj:

Aby usunąć aplikację do rysowania, po prostu uruchom polecenie w terminalu:

flatpak uninstall com.github.maoschanz.drawing