GENEROWANIE KLUCZY

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest pobranie programu. My korzystamy z  programu gpg4usb oczywiście pobranego ze strony producenta.
W tym celu wejdźmy pod link https://gpg4usb.org/gpg4usb-0.3.3-2.zip (<30MB)
Program ten nie wymaga instalacji, a do tego jest kompatybilny z systemem Windows i Linux.
W przypadku linux-a rozpakowujemy plik w katalogu użytkownika będzie się on nazywał gpg4usb.
gpg4usb uruchamiamy komendą:
./start_linux_32bit

./start_linux_64bit
lub bezpośrednio :
/home/konto_uzytkownika/gpg4usb/start_linux_32bit

/home/konto_uzytkownika/gpg4usb/start_linux_64bit
W dystrybucjach nowszych (ubuntu 18.4 i wyżej) niestety program nie uruchamia się poprawnie i nie importuje kluczy dlatego należy wpisać następujące komendy w terminalu:
sudo apt install gnupg1
 cd /home/konto_uzytkownika/gpg4usb/bin
 mv ./gpg gpg.orig
 ln -s $(which gpg1) gpg
Po uruchomieniu programu musimy wygenerować klucz. Robimy to wchodząc na Zarządzanie kluczami->Klucz->Generowanie klucza.

Przed generacją klucza musimy uzupełnić kilka danych:
Nazwa – wpisujemy nazwę klucza
Mail – chociaż nie musimy wpisywać
Data ważności – możemy ustawić datę wygaśnięcia klucza lub zaznaczyć by nigdy nie wygasł
Rozmiar klucza – maksymalny, który jest możliwy to 4096 bitów
Hasło – pamiętaj by ustawić silne hasło, ale taż takie, które zapamiętasz

I po chwili już mamy wygenerowany klucz.

JAK UŻYWAĆ KLUCZA

Program pozwala nam na szyfrowanie (kluczem publicznym), deszyfrowanie (kluczem prywatnym).
Aby wysłać wiadomość do innej osoby potrzebujemy jej klucz publiczny.
Musisz zaimportować klucz. Najłatwiej to zrobić poprzez skopiowanie go do schowka, w programie Import kluczy>Schowek.
Tym sposobem mamy zaimportowany klucz, którym możemy zaszyfrować nasze wiadomości. Robimy to, zaznaczając klucz i klikając szyfruj.

Odbiorca odszyfruje wiadomość kluczem prywatnym podając hasło podane podczas tworzenia klucza.