Instalacja WordPress na VPS (ubuntu server 16.4)

W tym artykule zajmiemy się instalacją WordPress-a na własnym wirtualnym serwerze prywatnym (VPS).

Przygotowanie systemu pod WordPress-a

1.Instalacja LAMP Server

Lamp Server to inaczej paczka niezbędnego oprogramowania konieczna do uruchomienia naszej strony www opartej na WordPress czyli

Linux + Apache + MySQL + PHP

Zaczynamy zabawę wydając komendy w konsoli na prawach root-a:

apt-get install mysql-server mysql-client

w oknie dialogowym wpisujemy hasło do serwera i je potwierdzamy.

apt install apache2

apt-get install libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-cgi php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl 
php7.0-dev php7.0-gd php7.0-gmp php7.0-json php7.0-ldap php7.0-mysql php7.0-odbc php7.0-opcache 
php7.0-pgsql php7.0-pspell php7.0-readline php7.0-recode php7.0-snmp php7.0-sqlite3 php7.0-tidy 
php7.0-xml php7.0-xmlrpc php-all-dev libphp7.0-embed php7.0-bcmath php7.0-bz2 php7.0-enchant php7.0
-fpm php7.0-imap php7.0-interbase php7.0-intl php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php7.0-phpdbg php7.0
-soap php7.0-sybase php7.0-zip php7.0-xsl

Teraz restart apacha

/etc/init.d/apache2 restart

Instalacja phpMyAdmin

apt-get install phpmyadmin

Kiedy podczas instalacji pojawią się dwa pytania, na które odpowiadamy jak poniżej:

Automatycznie przekierowany serwer WWW: –> apache2

Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? –> Nie

Po zakończonej instalacji musimy podlinkować nasz phpmyadmin do katalogu apacha, wpisujemy więc komendę:

ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin

Po wszystkim wychodzimy z użytkownika root podjąć komendę

exit

2 Tworzymy bazę MySQL w phpmyadmin

Logujemy się do swojej strony

htttp://twojadomena.pl/phpmyadmin

Otwieramy menu baza danych , wpisujemy nazwę bazy obok podajemy metodę porównania napisów jako:

utf8_polish_ci

i klikamy utwórz

Dane bazy będą konieczne później przy instalacji graficznej naszej strony www.

3. Instalujemy WordPress

Pobieramy najnowszą wersję WordPress-a ze strony:

Pobierz

Rozpakowujemy paczkę na swoim dysku lokalnym

Kopiujemy rozpakowane pliki do katalogu Apache

/var/www/html

4 Konfiguracja katalogu WordPress-a

Przed graficzną instalacją musimy nadać odpowiednie premisje do plików i katalogów

sudo chown -R user:www /var/www/html

gdzie user to nazwa użytkownika

www- nazwa grupy użytkownika

Następnie ustawimy dziedziczenia uprawnień na każdym z katalogów w katalogu głównym dokumentu. Powoduje to, że nowe pliki utworzone w tych katalogach dziedziczą grupę katalogu nadrzędnego (który właśnie ustawiliśmy na dane www) zamiast tworzyć grupę podstawową użytkownika. Dzięki temu upewniamy się, że kiedykolwiek utworzymy plik w katalogu w wierszu poleceń, serwer internetowy nadal będzie mieć nad nim prawa własności do grupy.

sudo find /var/www/html -type d -exec chmod g+s {} \;

Przyznamy grupie uprawnienia do zapisu do katalogu zawartości wp, aby interfejs WWW mógł zmieniać motyw i dodatki:

sudo chmod g+w /var/www/html/wp-content

W ramach tego procesu damy serwerowi dostęp do zapisu do wszystkich treści w tych 3 katalogach:

sudo chmod -R g+w /var/www/html/wp-content/themes
sudo chmod -R g+w /var/www/html/wp-content/plugins
sudo chmod -R g+w /var/www/html/wp-content/uploads

5. Ostatnia czynność to konfiguracja w trybie interfejsu

Po zakończeniu konfiguracji serwera możemy zakończyć instalację przez interfejs sieciowy. W przeglądarce internetowej przejdź do nazwy domeny serwera lub publicznego adresu IP:

http://server_domain_or_IP
Wybieramy język instalacji

Następnie przejdziesz do głównej strony konfiguracji. Wybierz nazwę dla swojej witryny WordPress i wybierz nazwę użytkownika (zaleca się, aby nie wybierać czegoś takiego jak “admin” ze względów bezpieczeństwa). Silne hasło jest generowane automatycznie. Zapisz to hasło lub wybierz alternatywne silne hasło. Wprowadź swój adres e-mail i wybierz, czy chcesz zniechęcić wyszukiwarki do indeksowania Twojej witryny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »