Najpierw użyj tego polecenia na terminalu:

xset -b

Następnie otwórz plik  – .xprofile

sudo mousepad ~ /.xprofile

dodaj tę linię do swojego .xprofile

xset -b


Zapisz plik i uruchom system ponownie.