Linux struktura katalogów

Struktura katalogów w dystrybucjach Linuksa jest zorganizowana tak, aby spełniała wymagania standardu określającego postać Linuksowego systemu plików.

Katalogi zorganizowane są w następujący sposób :

/ – główny katalog
|_ bin – pliki wykonywalne
|_ boot – pliki ładujące system
|_ dev – pliki urządzeń
|_ etc – pliki konfiguracyjne
|_ lib – biblioteki dzielone i moduły jądra
|_ mnt – punkt montowania systemów plików
|_ opt – pakiety zainstalowane opcjonalnie
|_ sbin – pliki wykonywalne (dla administratorów)
|_ tmp – pliki tymczasowe
|_ usr – narzędzia i aplikacje
|_ var – zmieniające się dane

Opis zawartości poszczególnych katalogów :

/

Katalog nadrzędny, który rozpoczyna całe drzewo katalogów.

/bin

Katalog ten zawiera programy wykonywalne, dostępne dla zwykłego użytkownika.

/boot

Katalog ten zawiera tylko statyczne pliki dla boot loadera potrzebne podczas procesu bootowania.

/dev

Tu znajdują się pliki reprezentujące poszczególne urządzenia.

/etc

Zawiera ogólnosystemowe pliki konfiguracyjne dla wielu programów.
Pliki konfiguracyjne dla całego systemu można również umieszczać w /usr/etc.
Niemniej jednak programy powinny zawsze szukać tych plików w /etc , a ty możesz umieścić linki do nich w /usr/etc.

/home

Tu znajdują się katalogi domowe użytkowników.

/lib

Ten katalog powinien zawierać te biblioteki dynamiczne, które są konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z głównego systemu plików.

/lib/modules

Ładowalne moduły jądra, wymagane do startu systemu i pracy po jego padzie (sterowniki sieciowe, itd. ).

/mnt

Jest punktem montowania systemów plików montowanych tymczasowo.

/opt

Ten katalog powinien zawierać dodatkowe pakiety, które zawierają statyczne pliki.

/proc

System plików /proc jest całkowicie wirtualny – nie istnieje na dysku. Jest tworzony i utrzymywany przez jądro w pamięci. Używany jest w celu dostarczenia informacji o systemie (o działających procesach – stąd nazwa).

/root

Tan katalog jest katalogiem domowym użytkownika root.

/sbin

Tak jak /bin, katalog ten zawiera programy potrzebne do wystartowania i administracji systemu. Z programów tych mogą korzystać tylko administratorzy systemu.

/tmp

Ten katalog zawiera pliki tymczasowe, które może usunąć w dowolnym momencie.

/usr

W katalogu tym znajdują się programy zainstalowane podczas instalacji systemu lub te, które instalowaliśmy ręcznie. Katalog ten można zamontować na oddzielnej partycji, dzięki czemu po aktualizacji lub zmianie systemu nie musimy ponownie instalować dodatkowych programów.

/usr/bin

Jest to główny katalog programów wykonywalnych, używanych przez zwykłych użytkowników, które nie są potrzebne przy starcie lub naprawie systemu, i które nie są instalowane lokalnie.

/usr/etc

Można tu umieszczać pliki konfiguracyjne dzielone między kilkoma maszynami. Programy jednak powinny zawsze odwoływać się do tych plików używając katalogu /etc.
Linki od plików w /etc powinny wskazywać na odpowiednie pliki w /usr/etc.

/usr/lib

Znajdują się tu biblioteki obiektowe, w tym dynamiczne, plus parę plików wykonywalnych.

/usr/local

Katalog ten jest przeznaczony dla programów instalowanych lokalnie.

/usr/local/bin

Tu są binaria programów lokalnych.

/usr/local/doc

Lokalna dokumentacja.

/usr/local/etc

Pliki konfiguracyjne skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

/usr/local/lib

Pliki skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

/usr/local/include

Pliki nagłówkowe lokalnego kompilatora C.

/usr/local/info

Strony info skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

/usr/local/man

Strony podręcznika ekranowego skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.

/usr/local/sbin

Lokalnie instalowane programy do administracji systemem.

/usr/local/share

Dane lokalnych aplikacji, które mogą być dzielone między różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.

/usr/local/src

Kody źródłowe programów instalowanych lokalnie.

/usr/sbin

Ten katalog zawiera binaria programów do administracji systemem, które nie są niezbędne do startu lub naprawy systemu.

/usr/share

Ten katalog zawiera podkatalogi ze specyficznymi danymi aplikacji, które mogą być dzielone między różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.

/usr/share/doc

Dokumentacja zainstalowanych programów.

/usr/share/info

Katalog ze stronami info.

/usr/share/locale

Tutaj znajdują się informacje związane z ustawieniami regionalnymi.

/usr/share/man

Trafiają tu strony podręcznika ekranowego do odpowiednich katalogów według sekcji podręcznika.

/usr/share/zoneinfo

Pliki informacji o strefach czasowych.

/usr/src

Pliki źródłowe różnych części systemu, dołączane do niektórych pakietów.

/usr/src/linux

Zawiera źródła jądra samego systemu operacyjnego.

/var

Ten katalog zawiera pliki, które mogą zmieniać wielkość, takie jak logi i spoole.

/var/cache

Zbuforowane dane programów.

/var/lib

Zmieniające się podczas pracy systemu pliki programów.

/var/local

Zmienne dane dla programów zainstalowanych w /usr/local.

/var/lock

Umieszczane są tu przez programy pliki blokady w celu wskazania na swoje działanie. Inne programy sprawdzają te pliki i odpowiednio działają (np.: wstrzymują się z odwołaniem do danego urządzenia).
Konwencja nazw plików lock dla urządzeń to LCK.<urządzenie> gdzie <urządzenie>, to nazwa urządzenia w systemie plików.

/var/log

Tu znajdują się logi systemowe i innych programów.

/var/opt

Zmienne dane dla /opt.

/var/mail

Skrzynki pocztowe użytkowników. Zastępuje /var/spool/mail.

/var/run

Pliki zawierające bieżące informacje o systemie, np.: pliki zawierające identyfikatory procesów (PIDy) i informację o zalogowanych użytkownikach (utmp). Pliki w tym katalogu są zwykle czyszczone przy starcie systemu.

/var/spool

Kolejkowane pliki różnych programów.

/var/spool/at

Spoolowane zadania dla at

/var/spool/cron

Spoolowane zadania dla crona.

/var/spool/lpd

Spoolowane pliki do drukowania.

/var/tmp

Tak jak /tmp, ten katalog zawiera tymczasowe pliki przechowywane na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »