5 grudnia 2023

Wprowadzenie

Wprowadzenie do środowiska Ubuntu 20.04 LTS

Zmiana daty, czasu i strefy czasowej

 1. Kliknij menu systemowe po prawej stronie górnego paska.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Data i czas z panelu bocznego.
 4. Proszę się upewnić, że element Automatyczna strefa czasowa jest wyłączony, a następnie kliknąć element Strefa czasowa poniżej.
 5. Kliknij swoje położenie na mapie świata. Powoduje to wybranie obecnego miasta, które można też wyszukać na pasku wyszukiwania nad mapą.
 6. Zamknij okno mapy świata, aby wrócić do panelu Data i czas.
 7. Proszę się upewnić, że element Automatyczna data i czas jest wyłączony, a następnie kliknąć element Data i czas poniżej, aby otworzyć okno Daty i czasu. W nim można dostosować ustawienia daty i czasu klikając przyciski + lub .
 8. Zamknij okno, aby wrócić do panelu Data i czas, a następnie go zamknij.

Używanie okien i obszarów roboczych

 

Maksymalizacja i przywracanie okien

 1. Aby zmaksymalizować okno tak, aby zajmowało całą przestrzeń pulpitu, złap myszą jego pasek tytułowy i przesuń go do góry ekranu.
 2. Kiedy ekran zostanie podświetlony, upuść okno, aby je zmaksymalizować.
 3. Aby przywrócić okno do stanu sprzed jego zmaksymalizowania, złap myszą jego pasek tytułowy i przesuń go od krawędzi ekranu.

Kafelkowanie okien

 1. Aby zmaksymalizować okno na połowie ekranu, złap myszą jego pasek tytułowy i przesuń go do lewej lub prawej strony ekranu.
 2. Kiedy połowa ekranu zostanie podświetlona, upuść okno, aby zmaksymalizować je przy wybranej stronie ekranu.
 3. Aby zmaksymalizować okna obok siebie, złap myszą pasek tytułowy drugiego okna i przesuń go do przeciwnej strony ekranu.
 4. Kiedy połowa ekranu zostanie podświetlona, upuść okno, aby zmaksymalizować je przy przeciwnej stronie ekranu.

Maksymalizacja i przywracanie okien za pomocą klawiatury

 1. Aby zmaksymalizować okno za pomocą klawiatury, przytrzymaj klawisz Super i naciśnij klawisz .
 2. Aby przywrócić okno za pomocą klawiatury, przytrzymaj klawisz Super i naciśnij klawisz .

Kafelkowanie okien za pomocą klawiatury

 1. Aby zmaksymalizować okno przy prawej stronie ekranu, przytrzymaj klawisz Super i naciśnij klawisz .
 2. Aby zmaksymalizować okno przy lewej stronie ekranu, przytrzymaj klawisz Super i naciśnij klawisz .

Przełączanie obszarów roboczych za pomocą klawiatury

 1. Aby przejść do obszaru roboczego, który znajduje się poniżej obecnego, naciśnij klawisze Super+Page Down.
 2. Aby przejść do obszaru roboczego, który znajduje się powyżej obecnego, naciśnij klawisze Super+Page Up.

Używanie wyszukiwania systemowego

 1. Otwórz ekran podglądu klikając przycisk Podgląd w górnym lewym rogu ekran lub naciskając klawisz Super. Zacznij pisać, aby wyszukać.
 2. Pasujące wyniki pojawiają się w trakcie pisania. Pierwszy wynik jest zawsze wyróżniony i wyświetlany na górze.
 3. Naciśnij klawisz Enter, aby przełączyć do pierwszego wyróżnionego wyniku.
 4. Elementy, które mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania obejmują:
 • pasujące programy, wyświetlane na górze wyników wyszukiwania,
 • pasujące ustawienia,
 • pasujące kontakty,
 • pasujące dokumenty,
 • pasujące wydarzenia,
 • pasujące obliczenia,
 • pasujące oprogramowanie,
 • pasujące pliki,
 • pasujące terminale,
 • pasujące hasła i klucze.

W wynikach wyszukiwania można kliknąć element, aby na niego przełączyć.

Można też wyróżnić element za pomocą klawiszy strzałek i nacisnąć klawisz Enter.

Wyszukiwanie wewnątrz programów

Wyszukiwanie systemowe zbiera wyniki z różnych programów. Po lewej stronie wyników wyszukiwania można zobaczyć ikony programów, z których one pochodzą. Kliknij jedną z ikon, aby ponownie wyszukać wewnątrz danego programu. Ponieważ tylko najlepiej pasujące wyniki są wyświetlane na ekranie podglądu, wyszukiwanie z programu może podać więcej wyników.

Dostosowywanie wyników wyszukiwania

Można dostosować, co ma być wyświetlane w wynikach wyszukiwania na ekranie podglądu. Na przykład można wybrać, czy strony WWW, zdjęcia lub muzyka mają być wyświetlane.

Aby dostosować, co ma być wyświetlane w wynikach wyszukiwania:

 1. Kliknij menu systemowe po prawej stronie górnego paska.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Wyszukiwanie w lewym panelu.
 4. Na liście położeń wyszukiwania kliknij przełącznik obok położenia, które ma zostać włączone lub wyłączone.

Łączenie z kontami online

 1. Kliknij menu systemowe po prawej stronie górnego paska.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij panel Konta online, a następnie kliknij konto online, którego chcesz używać.
 4. Otworzy to nowe okno, gdzie można zalogować się do konta online.
 5. W większości przypadków konieczne jest udzielenie dostępu usłudze online po zalogowaniu, aby zacząć jej używać.
 6. Na przykład po połączeniu z kontem Google należy kliknąć przycisk Udziel dostępu.
 7. Wiele kont online umożliwia wybranie usług, które mają być używane za pomocą danego konta. Aby wyłączyć usługę, kliknij przełącznik |/◯ po prawej stronie okna.

Przełączanie między zadaniami

 

Przełączanie między zadaniami

 1. Przesuń kursor myszy na Podgląd w górnym lewym rogu ekranu, aby wyświetlić ekran podglądu, gdzie można zobaczyć wszystkie obecnie uruchomione zadania, wyświetlone jako małe okna.
 2. Kliknij okno, aby przełączyć na to zadanie.

Kafelkowanie okien

 1. Aby zmaksymalizować okno na połowie ekranu, złap myszą jego pasek tytułowy i przesuń go do lewej lub prawej strony ekranu.
 2. Kiedy połowa ekranu zostanie podświetlona, upuść okno, aby zmaksymalizować je przy wybranej stronie ekranu.
 3. Aby zmaksymalizować okna obok siebie, złap myszą pasek tytułowy drugiego okna i przesuń go do przeciwnej strony ekranu.
 4. Kiedy połowa ekranu zostanie podświetlona, upuść okno, aby zmaksymalizować je przy przeciwnej stronie ekranu.

Przełączanie między oknami

 1. Naciśnij klawisze Super+Tab, aby wyświetlić przełącznik okien, który wyświetla listę obecnie otwartych okien.
 2. Puść klawisz Super, aby wybrać następne wyróżnione okno w przełączniku okien.
 3. Aby przewinąć przez listę otwartych okien, nie puszczaj klawisza Super, tylko przytrzymaj go i naciśnij klawisz Tab.