Ubuntu – konfiguracja sieci

W systemie Linuks sieć jest w podstawowym zakresie konfigurowana już podczas instalacji. Wszystkie dane konfiguracyjne są przechowywane w katalogu /etc/ i jego podkatalogach.
Dużą dogodnością jest fakt, że Linuks, podobnie jak inne systemy Unixowe może być konfigurowany w czasie pracy, bez konieczności restartowania systemu, co znacznie upraszcza eksperymentowanie i poprawianie problemów konfiguracyjnych.

Najważniejsze pliki konfiguracyjne odpowiadające za działanie sieci to :

/etc/sysconfig/network
/etc/HOSTNAME
/etc/hosts
/etc/services
/etc/host.conf
/etc/resolv.conf

/etc/sysconfig/network

Plik network zawiera podstawowe informacje o konfiguracji sieci, takie jak :

NETWORKING
HOSTNAME
DOMAINNAME
GATEWAY
GATEWAYDEV <YES> jeśli nasz host pracuje w sieci lub <NO> jeśli nie
<nazwa hosta>
<nazwa domeny>
<adres bramy sieciowej>
<nazwa urządzenia, które obsługuje bramę sieciową>
/etc/HOSTNAME/

Plik ten powinien zawierać tylko jeden wpis, określający główną nazwę naszego hosta .

/etc/hosts

Plik hosts zawiera odwzorowania adresów IP na nazwy komputerów, jak również aliasy tych nazw.
W praktyce plik ten wykorzystywany jest tylko wtedy, gdy nasza sieć nie posiada własnego serwera nazw (DNS).

Każdy wiersz tego pliku powinien składać się z następujących rekordów :

IP nazwa_hosta
np.:
192.168.1.12 stacja1
/etc/services

Plik services zawiera odwzorowania nazw usług sieciowych na numery portów wykorzystywanych przez komputer do obsługi danej usługi. Plik ten składa się z wierszy, z których każdy jest jednym rekordem informacji.

Każdy rekord składa się z trzech pól :

nazwa port/protokół aliasy # komentarz
np.:
www 80/tcp http # WWW

gdzie :

nazwa – oznacza słowo reprezentujące opisywaną usługę
port – jest numerem określający numer portu, pod którym będzie dostępna dana usługa
protokół – nazwa protokołu TCP lub UDP
aliasy – określają inne nazwy, pod którymi będzie dostępna usługa

/etc/host.conf

Plik host.conf zawiera dane o kolejności, w jakiej system powinien odpytywać różne systemy tłumaczeń nazw (DNS, NIS) przy rozwiązywaniu nazwy sieciowej.

Plik ten może składać się z następujących dyrektyw :

order – określa kolejność przepytywania systemów tłumaczeń nazw i może składać się z następujących opcji :
bind (DNS), hosts ( /etc/hosts), nis (NIS)
multi – określa, czy zapytanie kierowane do systemu rozwiązywania nazw zwraca tylko jeden wynik – off, czy może zwrócić ich kilka – on

/etc/resolv.conf

Plik resolv.conf jest plikiem konfiguracyjnym klienta DNS. Określa on kolejność przeszukiwania domen i zawiera adresy serwerów nazw.

Najczęściej przy konfiguracji tego pliku stosuje się trzy słowa kluczowe :

nameserver – określa adres serwera DNS
domain – określa nazwę domeny, do której należy komputer
search – określa kolejność przeszukiwania domen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »