Ubuntu – montowanie partycji NTFS

Automatyczne montowanie partycji NTFS
Wiele osób (spośród posiadaczy Ubuntu) jest równocześnie użytkownikiem Windowsa. Zdarza się, że dla zaoszczędzenia miejsca posiadają wydzielone partycje NTFS, na których magazynują takie dane jak muzyka, zdjęcia. System Ubuntu gwarantuje do nich dostęp, jednak standardowo taka partycja nie jest automatycznie montowana i przed wejściem na nią trzeba podać hasło. W tym artykule zaprezentuję sposób na automatyczne montowanie partycji od razu po starcie systemu.

Na początek zainstaluj pakiet, dzięki któremu Twój system będzie mógł obsługiwać partycje NTFS:

sudo apt-get install ntfs-3g

Teraz musisz sprawdzić jaki „numerek” przypisał system dyskom, które chcesz zamontować. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo fdisk -l

To polecenie wyświetli wszystkie wykrywane przez system partycje. Powinna zainteresować Cię ta część:

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 898 7213153+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 899 19456 149067135 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 8188 19456 90518211 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 899 1022 995967 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 1023 8187 57552831 83 Linux
Łatwo z niej wywnioskować, że partycje NTFS posiadają oznaczenie sda1 i sda5 – oczywiście w Twoim przypadku mogą być to zupełnie inne oznaczenia.

Nie zamykając terminalu wydaj polecenie:

sudo ls -l /dev/disk/by-uuid/

Tym razem powinieneś zainteresować się tym:

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-08 09:51 343e5ec1-99ed-4682-a6cb-5aa6a8e1f44a -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-08 09:51 92701CA6701C9359 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-08 09:51 A080692280690060 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-08 09:51 bb2b23d0-b133-4ca7-b0cb-fc8aa44b32f7 -> ../../sda6

Odszukaj na liście partycje, które chcesz zamontować (w MOIM przypadku sda5 i sda1) i zapisz sobie ich UUID (specjalnie je pogrubiłem)

Aby poprawnie zamontować partycję musisz utworzyć katalog, do którego dana partycja będzie montowana. Aby to zrobić wydaj w terminalu polecenie:

sudo mkdir /media/nazwa_katalogu

Polecam tworzenie katalogów o nazwie odpowiadającej oznaczeniu naszego dysku, czyli dla sda1 będzie to:

sudo mkdir /media/sda1


a dla sda5:

sudo mkdir /media/sda5

Podana ścieżka będzie ważna w dalszej części poradnika! Zapamiętaj ją!

Teraz będzie z górki, jednak nadal musisz być ostrożny. Czas na edycję pliku fstab, aby to zrobić wpisz:

sudo gedit /etc/fstab

Zobaczysz coś takiego:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda7
UUID=343e5ec1-99ed-4682-a6cb-5aa6a8e1f44a / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda6
UUID=bb2b23d0-b133-4ca7-b0cb-fc8aa44b32f7 none swap sw 0 0
/dev/sda5 /media/sda5 ntfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,auto 0 1
/dev/sda1 /media/sda1 ntfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,auto 0 1
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0

Odszukaj partycje które chcesz zamontować i je usuń (Ctrl + X) – cały wpis, tak jak zaznaczyłem. Nie zamykaj pliku!

Teraz uzupełnij odpowiednio poniższy przykład:

#/dev/oznaczenie_partycji
UUID=uuid_partycji /media/nazwa_katalogu ntfs defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 0

I tak, dla partycji sda1 będzie to wyglądać nasŧępująco:

#/dev/sda1
UUID=A080692280690060 /media/sda1 ntfs defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 0

0 na końcu oznacza, że nie chcę, aby dostęp do partycji był zabezpieczony hasłem – aby zabezpieczyć ustaw 1

A dla sda5:

#/dev/sda5
UUID=92701CA6701C9359 /media/sda5 ntfs defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 0

Ostatecznie uzyskaliśmy takie dwa wpisy:

#/dev/sda1
UUID=A080692280690060 /media/sda1 ntfs defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 0
#/dev/sda5
UUID=92701CA6701C9359 /media/sda5 ntfs defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 0

Musisz je teraz umieścić w pliku fstab. Przejdź do okna edycji tego pliku i dodaj te wpisy na końcu. Ostatecznie Twój plik fstab powinien wyglądać podobnie do tego:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda7
UUID=343e5ec1-99ed-4682-a6cb-5aa6a8e1f44a / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda6
UUID=bb2b23d0-b133-4ca7-b0cb-fc8aa44b32f7 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
#/dev/sda5
UUID=92701CA6701C9359 /media/Pliki ntfs defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 0
#/dev/sda1
UUID=A080692280690060 /media/System ntfs defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 0

Zapisz plik (Ctrl + S) i uruchom ponownie komputer. Po restarcie na pulpicie powinny pokazać się zamontowane ikony partycji, do których teraz masz swobodny dostęp.

Co robić jeśli powyższy sposób nie pomógł?

1. Na początek spróbuj zamontować partycję ręcznie:

sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdaX /media/sdaX

gdzie sdaX to numer partycji, a /media/sdaX to katalog w którym chcesz zamontować partycję.

2. Jeśli dostałeś podobną informację do tej:

$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0) Failed to mount '/dev/sdaX': Operation not supported Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action:

Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by
clicking on the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
taskbar then shutdown Windows cleanly.

Choice 2: If you don't have Windows then you can use the 'force' option for
your own responsibility. For example type on the command line:

mount -t ntfs-3g /dev/sdaX /media/sdaX -o force

Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file:

/dev/sdaX /media/sdaX ntfs-3g force 0 0

Wydaj w terminalu polecenie:

sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdaX /media/sdaX -o force

I sprawdź czy partycja została zamontowana.

3. Teraz dodaj do /etc/fstab wpis, który będzie automatycznie montował partycję przy starcie systemu:

sudo gedit /etc/fstab

i dodaj wpis:

/dev/sdaX /media/sdaX ntfs-3g force 0 0

gdzie /dev/sdaX to numer partycji, a /media/sdaX to katalog, w którym będzie montowana partycja. Zapisz plik (Ctrl + S) i uruchom ponownie komputer, aby zobaczyć rezultaty.

Partycja się montuje, jednak nie masz prawa zapisu?

1. Otwórz terminal i zainstaluj dwa pakiety:

sudo apt-get install ntfs-3g ntfs-config

2. Po zakończonej instalacji wydaj polecenie:

gksu ntfs-config

3. W oknie, które Ci się pojawi zaznacz obie opcje i zapisz zmiany. Uruchom ponownie komputer.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »