W przypadku korzystania z szyfrowania dysku na komputerze z Ubuntu może istnieć potrzeba jego zmiany.

Do zarządzania hasłami w Ubuntu służy LUKS czyli Linux Unified Key Setup. Hasła dla każdej partycji przechowywane są w 8 slotach, numerowanych od 0.

Chcąc podejrzeć sloty dla danej partycji (dla przykładu sda3) wystarczy użyć polecenia:

sudo cryptsetup luksDump /dev/sda3

Chcąc zmienić hasło wystarczy dodać nowe i usunąć stare (dla przykładu zmiana dla partycji sda3):

Podczas ustawiania nowego hasła system poprosi wpisanie jednego z ważnych haseł zanim pozwoli nadać nowe

 sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sda3

Zanim usuniemy hasło musimy się upewnić że skutecznie ustawiono nowe ponieważ usunięcie ostatniego hasła nieodwracalnie uszkodzi partycję.

sudo cryptsetup luksRemoveKey /dev/sda3

Przy ponownym uruchomieniu komputera do odszyfrowania niezbędne będzie nowe hasło.